Co děláme pro naše bližní

uvodní obrázek

Naše nabídka pro vás, v různých životních momentech a situacích. Všechna služba je darem pro věřící bez rozdílu vyznání, nejen pro členy husitské církve, ale pro každého člověka kdo má zájem.

Křtiny dítěte

Křest je velkým požehnáním pro život člověka. Rodiče by neměli zapomínat na dar křtu do života svých dětí. Křtíme novorozeňátka i větší děti. Být pokřtěný je zvláštní milost a základ duchovního života. V době, kdy roste vliv sekt a různých duchovních proudů, být zakotvený a mít svůj duchovní domov v tradičním, osvědčeném společenství je krásné zázemí. Přemýšlíte-li nad křtem svého dítěte, je nejlepší domluvit si schůzku s bratrem farářem a na všechno, co vás zajímá, se můžete zcela nezávazně zeptat. Rád Vám vyhoví i co se týče Vašich časových možností, domluvíte si s ním vše potřebné co na křest připravit, oslovit kmotry, vybrat případné křestní jméno atd. Každé dítě má vždy svou vlastní křestní slavnost (nekonáme hromadné křty několika dětí zaráz, pokud to není přání rodičů).


Křest dospělého

Je to velké a vítané životní rozhodnutí. Máte u nás plnou podporu a otevřené dveře. Jsme Vám k dispozici. Křtu dospělého předchází také osobní setkání s bratrem farářem. Je potřeba všechno pro tak důležitý okamžik nachystat a být připravený křest přijmout v celém bohatství jeho daru pro náš život. Stačí se jen ozvat. Křestní slavnost dospělých se zpravidla koná každý rok na Bílou sobotu o Velikonocích.


Svatba na úřadě nebo v kostele?

Nadešla chvíle ve Vašem životě a vzájemném vztahu, kdy se rozhodujete uzavřít manželství? Dovolujeme si Vám dát nabídku, jak Vám můžeme krásný okamžik svatebního dne naplnit a zpříjemnit. Manželství je dar. Na radnici je každý pár jen číslem v pořadí. Zveme Vás prožít významný den v životě podle vlastních přání. Náplň obřadu, tj. slovo, hudba, zpěv, výzdoba, místo, atd. je na každém páru jak si zvolí. Stačí jen přijít, na všem se lze domluvit. Svatební obřady konáme jak v dřevěném kostele v Blansku, tak v dalších kostelech, kaplích, původních židovských synagogách, funkcionalistických chrámech, zámcích, ale i venku v přírodě, či podle přání snoubenců na jiných místech. Je zapotřebí ozvat se a domluvit si setkání s bratrem farářem, říci mu svá přání a poznat, co všechno Vám můžeme nabídnout pro váš svatební den. V našem prostředí je svatba chápána jako veřejné potvrzení slibu lásky a věrnosti, který si navzájem dávají muž a žena, kteří se mají rádi a chtějí spolu trvale žít. Svatba v našem prostředí znamená, že manželé si přejí do začátku svého společného života přijmout požehnání, poděkovat jeden za druhého a prosit o Boží pomoc, aby mohli svému celoživotnímu závazku dostát. Svatební obřad má smysl pro lidi, kteří spolu chtějí žít v upřímnosti a navzájem si odpouštět.


Manželské jubileum

Když si přejete kromě již prožité občanské svatby dostat také požehnání svého vztahu před Bohem, máte vždy tuto možnost. Když chcete důstojně prožít stříbrnou, zlatou, diamantovou svatbu či jiná jubilea, jste na správné adrese. Dohodněte si setkání s bratrem farářem a rádi Vám vyjdeme vsříc.


Pohřeb

Důstojně se s člověkem rozloučit patřilo vždy k základním krokům lidskosti a kultuře každé společnosti. Mluvte o posledních věcech v životě člověka s druhými. Poslední, důstojnou službu lásky rádi prokážeme komukoliv, kdo o ni požádá. I těm, kdo nejsou členy Církve československé husitské. Pohřební obřady mohou být v kostelích, obřadních síních, venku pod širým nebem na vhodných místech. Slovo, zpěv a služba našich varhaníků a hudebníků je doprovází. Než jdete poslední rozloučení zařizovat na pohřební službu, je nejprve vhodné domluvit den a hodinu smutečního obřadu s bratrem farářem.


Pomoc a posila v nemoci

V mnoha farnostech je tato důležitá svátost opomíjenou "popelkou." A přece je její přijímání tak důležité před operací, v době nemoci, zvláště před naplnění života na zemi. Jsem rád, že stále více lidí o ni žádá, děti mají zájem o její udělení svým rodičům a volají faráře s žádostí o její vysluhování. Bohu díky, mnozí zemřelí jsou tak i před smrtí zaopatření svátostí útěchy nemocných. I když musí bratr farář mnohdy okamžitě někam vyjet, je to to nejdůležitější, co můžeme pro své blízké v dané situaci udělat.


Příprava na přijímání první večeře Páně

Děti se připravují v náboženství, které je zajímavou a poutavou formou uvádějí do daru svátosti. Dospělí se domlouvají s bratrem farářem.


Svátost biřmování

V naší farnosti se udílí svátost biřmování zpravidla o svatodušních svátcích. Příprava začíná zpravidla v září, hlaste se!


Když mi neslouží nohy a chci jít na bohoslužby...

Léta funguje v našem společenství služba dovozu autem na bohoslužby a zpět domů. Nebojte o ni požádat kdokoliv a kdykoliv.


Chci zpověď, radu, informaci či osobní rozhovor...

Kdykoliv se obraťte na bratra faráře a určitě najdete společný termín setkání.


Chci dát finanční dar

Upřímné Bohu díky za jakýkoliv dar k podpoře fungování našeho společenství. S péčí řádného hospodáře střádáme korunu ke koruně a s rozvahou je investujeme do údržby našich kostelů i života našeho společenství. Po dohodě s finačním zpravodajem Jiřím Alexou rádi vystavíme řádné potvrzení o daru či darovací smlouvu atd.

Čísla účtu jsou

NO Blansko:

244035648/0300

115-4094600207/0100


NO Vyškov

1560157369/0800 


Chci být informovaný o dění ve farnosti na svůj e-mail

Zapište se k odběru našeho newsletteru


Potřebuji pro někoho dárek, zakoupit Bibli, přívěšek

Nabízíme zakoupení různých vydání Bible, našeho zpěvníku, různých knih a drobných předmětů. Nabízíme krásný přívěšek na krk v podobě kříže s rubínovým kalichem ve zlaté i stříbrné variantě. Zájemci o nabídku, hlaste se u kostelníků v jednotlivých obcích nebo u bratra faráře.


Vzpomínka na zemřelé nebo modlitební úmysl

Rádi Vám uděláme vzpomínku na naše zemřelé při bohoslužbách. Bohu díky, v některých rodinách se „zmobilizují“ i příbuzní, kteří běžně do kostela nechodí a přijdou poděkovat za své blízké zemřelé. Je to dobrá a letitá tradice. Dávejme své modlitební úmysly, řekněme o ně bratru faráři a pamatujme na ně při událostech životních, křestních, manželských či jubilejních, při úmyslu za konkrétní nemocné, při rozhodování nebo jiných životních událostech. Více věci společně promodleme! Ve společné modlitbě, kde se více lidí spojí na jeden úmysl, je velká síla.

 

Zůstaňte ve spojení.

Díky Vašemu e-mailu Vás můžeme informovat o novinkách

Formulář se načítá...
Odběr můžete kdykoliv zrušit a Vaše informace nesdílíme s žádnou třetí stranou.