Úvod    O nás     Bohoslužby     Kostelík    Co mám dělat, když     Galerie    Setkání    Ke stažení    Kontakt    Infoportál                

Naši varhaníci

Bohoslužby, které v naší církvi slavíme, doprovází naši varhaníci hrou na varhany. Svoji službou tak jsou spolu podílníky na chvále Hospodina a lidem k provázení zpěvu. Soulad kůru a oltáře je velice důležitý. Kdo jsou Ti, které často nevidíte, ale velmi dobře slyšíte? Chceme Vám je představit.

PhMr. Jiří Pokorný
z Blanska je hlavním varhaníkem naší farnosti.

 

Mgr. Dagmar Kulaviaková
z Rudice je varhanicí v Rudici, příležitostně hostuje i v jiných obcích farnosti. 

Ivana Kopecká Dipl. Um.
z Blanska je především manželkou bratra faráře a matkou 3 dětí.

Mgr. Martin Jakubiček
z Brna skvěle doprovází veškeré svatební a pohřební obřady.

 

Náboženská obec Československé církve husitské v Blansku Telefon: 606 702 768 E-mail: fararmartin@seznam.cz