Úvod      O nás     Bohoslužby      Kostelík      Co dělat, když      Galerie      Setkání      Ke stažení      Kontakt     Infoportál     

 

Bohoslužby

Naši varhaníci

Bohoslužby, které v naší církvi slavíme, doprovází naši varhaníci hrou na varhany. Svoji službou tak jsou spolu podílníky na chvále Hospodina a lidem k provázení zpěvu. Soulad kůru a oltáře je velice důležitý. Kdo jsou Ti, které často nevidíte, ale velmi dobře slyšíte? Chceme Vám je představit.

PhMr. Jiří Pokorný z Blanska je hlavním varhaníkem naší farnosti.

Mgr. Dagmar Kulaviaková z Rudice je varhanicí v Rudici, příležitostně hostuje i v jiných obcích farnosti. 

Ivana Kopecká Dipl. Um. z Blanska je především manželkou bratra faráře a matkou 3 dětí.

Mgr. Martin Jakubiček z Brna skvěle doprovází veškeré svatební a pohřební obřady.

Náboženská obec Československé církve husitské v Blansku Telefon: 606 702 768 E-mail: fararmartin@seznam.cz